191118 Kaliber ryggröntgad och ögonlyst

Emelie varit till veterinären med Kaliber för att både röntgat ryggen och ögonlysa Kaliber. Inga tecken på förtätningar av kotor eller pålagringar trots bilder från alla håll och kanter. Så skönt!

Liksom sina syskon var han också helt UA på ögonen så nu är alla hälsoundersökningar avklarade inför kommande planerade parning.

Kaliber 3 år

Grattis Emelie! Kalibers sida uppdaterad.