Humla jakt

2016-02-27 SSRK Gävleborgs årsmöte Poängjakt/ WT Elit

Domare: Kristina Bolin, Mats Andersson, Christer Harmsund, Mats Andersson, Micke Jonsson)

1 Transport, minnesmarkering, transport bakåt, skick + dirigering ( 20p)

2. Transport, dubbelmarkering i brant nedförsbacke (20p)

3 + 4 Transport + dirigering (efter markeringskast) sedan markering ( 20p)

5 Transport Två skick till närsöksområde (20p)

Totalt 

0p ljud

13p Dirigerade på andra

16p + 18p extrakomando

18p Extrakomando

65p 4:e plats


2015-07-31 TJP Tollarspecialen Domare: Curt Lundström, Elit: 0 pris

Tollingarbete

Ansmygning

Aktivitet

Passivitet

Förflyttning/störning

Lockarbete/stil

 

Retrieverarbete

Skottreaktion

Stadga

Fart

Näsa

Vattenarbete och simteknik

Markeringsförmåga

Sökarbete

Dirigerbarhet

Apporteringslust

Apportgrepp

 

Sammanfattning

Samarbetsvilja

Uthållighet

Sammanfattande Kritik

 

Bra

Livligt och lekfullt

Ej helt tyst

OK

Snabbt och lekfullt

 

 

Fast med gnäler/piper i skickiet

Måste behärska sig för att erhålla pris

Bra

bra

Villigt och effektivt

Mycket bra

Arbetar väl

God

Spontan

Bra grepp, fina avlämningar

 

 

Bra

Håller

En hund med stor arbetskapacitet som gör ett för dagen förtjänstfullt arbetsetik med fina kvalitéer men som för dagen är alldeles ör högljudd för att erhålla pris. Fina markeringar och spontan apportör


2014-11-01 SSRK Gävleborgs KM C-prov Ekl

Domare: Karina Hudberg. Ursula Rupprecht, Agneta Strömwall mfl

1 Transport och dubbelmarkering på hygge ( 20p)

2 Transp. & dubbelmarkering i skog,landade skymt i svacka (20p)

3 Dubbelmarkering i sluttning med fasanvittring ( 20p)

4 Dirigering 50 till ett dike. Närsök nere i diket, en sträcka på 20m (20p)

5 Transport och sedan fritt sök (20p)

Totalt

16p

0p pga ett pyttelitet väsljud

14p Fick leta en del och stannade upp vid ett tillfälle

0p. Fick henne fint till diket men fick inte in dummiesen

18p

48 p och en 6:e placering


2014-10-05 TJP Töre Domare: Anders Wahlberg, Elit: 1:a pris

Tollingarbete

Ansmygning

Aktivitet

Passivitet

Förflyttning/störning

Lockarbete/stil

 

Retrieverarbete

Skottreaktion

Stadga

Fart

Näsa

Vattenarbete och simteknik

Markeringsförmåga

Sökarbete

Dirigerbarhet

Apporteringslust

Apportgrepp

 

Sammanfattning

Samarbetsvilja

Uthållighet

Sammanfattande Kritik

 

Utmärkt

Utmärkt

Svaga pip

Utmärkt

Lockar med bra fart, rävlikt med hög svansföring och stor lekfullhet

 

 

Fast med svaga ljud

Ivrig

Hög

Används mycket väl

Passionerat

Utmärkt

Utmärkt

Utmärkt

Spontan, snabba inlevereringar

Utmärkt grepp

 

 

Utmärkt

Utmärkt

En hund med stor arbetskapacitet som gör ett för dagen förtjänstfullt arbete


2013-10-13 SSRK Gävleborgs KM C-prov Ekl

Domare: Anders Hallgren, Carina Tolf, Anette Lövgren, Jonny Öberg och Daniel Brokvist

1. Transport och dubbelmarkering i en djup ruin Först kastad skulle in först ( 20p)

2. Lång markering men på vägen låg en dummy som hunden skulle ta in först (20p)

3. Markering men först skulle en dirigering tas in ( 20p)

4.Sök.  4 av 5 dummiesar skulle in. Hunden skulle hållas i ett litet sök (20p)

5.Långa dubbelmarkeringar. Först kastad skulle in först

Totalt

8p Trodde på 18? Skrivit fel???

15p Klockrent men pep

14p Ok men pep

14p ok, fick styra tillbaka mycket

0p Pep och blev mer som dirigering

51p


2013-10-05 TJP Töre Domare: Anders Wahlberg,  Elit: 3:e pris

Tollingarbete

Ansmygning

Aktivitet

Passivitet

Förflyttning/störning

Lockarbete/stil

 

Retrieverarbete

Skottreaktion

Stadga

Fart

Näsa

Vattenarbete och simteknik

Markeringsförmåga

Sökarbete

Dirigerbarhet

Apporteringslust

Apportgrepp

 

Sammanfattning

Samarbetsvilja

Uthållighet

Sammanfattande Kritik

 

Utmärkt

Hög

Gnisslar något i passiviteten

Utmärkt

Bra svans och fart. God lekfullhet

 

 

Fast

Ivrig med lågmälda pip hela tiden

Väl anpassade för terrängen

Används väl

Lite tveksamt inledningsvis därefeter utmärkt

Utmärkt

Varierande

Bra marktäckning och sökmönster. Tömmer fältet snabbt

Något omständig på vatten. Utmärkt på land

Några tveksamma upptag, övrigt utmärkt

Bra grepp, något obalanserat. Något slarviga avämningar

 

Kunde önska bättre kontakt på vattendirigeringen

Utmärkt. Bra tempo provet igenom

En hund med god arbetskapacitet som gör ett för dagen godkänt arbete. Har sina förtjänster i tollingen, landdirigeringen och sök, Brister i kontakten på vattendirigeringen samt skönhetsfel i markeringsförmåga, avlämningar samt onödigt gnissel


2013-09-22 TJP Uppsala Domare: Sverker Haraldsson, Elit: 2:a pris

Tollingarbete

Ansmygning

Aktivitet

Passivitet

Förflyttning/störning

Lockarbete/stil

 

Retrieverarbete

Skottreaktion

Stadga

Fart

Näsa

Vattenarbete och simteknik

Markeringsförmåga

Sökarbete

Dirigerbarhet

Apporteringslust

Apportgrepp

 

Sammanfattning

Samarbetsvilja

Uthållighet

Sammanfattande Kritik

 

Bra ansmygning

Bra fart

Gnyr i gömslet

Utan anmärkning

Bra fart och fokus

 

 

Ej helt tyst

Fast vis skott/kast Låter under förflyttning

God

Används väl

Tvekar något vid igång vatten. Simmar bra

Löser samtliga uppgifter trots tuffa väderförhållande

Täcker marken väl, arbetar djupt och brett. Bra viltfinnare

Utmärkt

Bra upptag och inlevereringar

Bra grepp och avlevereringar

 

 

Samarbetar bra med sin förare

Håller provet igenom

En väl genomarbetad hund som löst alla provets uppgifter med bravur trots tuffa väderförhållande. Bra sök och dirigeringsarbete. En bra jakthund. Ljudet i gömslet/under förflyttning påverkar dagens pris.


2012-09-29 TJP Piteå Domare: Anders Wahlberg, Elit: 3:e pris

Tollingarbete

Ansmygning

Aktivitet

Passivitet

Förflyttning/störning

Lockarbete/stil

 

Retrieverarbete

Skottreaktion

Stadga

Fart

Näsa

Vattenarbete och simteknik

Markeringsförmåga

Sökarbete

Dirigerbarhet

Apporteringslust

Apportgrepp

 

Sammanfattning

Samarbetsvilja

Uthållighet

Sammanfattande Kritik

 

Utmärkt

Hög

Tillräcklig

Utmärkt

Tollar med bra svansföring och bra glädje. Piper ngt i passiviteten

 

 

Överlag fast. Ngt lätt i baken i andra dubbelmarkeringen

Gnäller och piper vid upprepade tillfällen provet igenom

Väl anpassad

Används väl

Blandat villigt och glatt och tvekande

Överlag bra, svag minnesbild av 1:a dubbelmarkeringen

Bra sökmönster. Finner allt vilt

Överlag omständig. Önskar att hunden snabbare tar förarens kommando

Spontan men något tveksam på två vilt

Bra grepp, en slarvig avlämning

 

 

Kunde önska bättre samarbetsvilja i dirigering

Håller provet igenom

En tik med god arbetskapacitet som för ett flr dagen godkänt arbete. Löser allla uppgifter. Önskar dock mindre ljud och att hunden snabbare lyder förarens kommandon vid dirigering


2012-09-09 TJP Brottby Domare: Monica Andersson, Elit: 3:e pris

Tollingarbete

Ansmygning

Aktivitet

Passivitet

Förflyttning/störning

Lockarbete/stil

 

Retrieverarbete

Skottreaktion

Stadga

Fart

Näsa

Vattenarbete och simteknik

Markeringsförmåga

Sökarbete

Dirigerbarhet

Apporteringslust

Apportgrepp

 

Sammanfattning

Samarbetsvilja

Uthållighet

Sammanfattande Kritik

 

 

OK

Bra balans mellan aktivitet och passivitet

småpiper lite

Lekfull och energisk

 

 

Uppmärksam och lite ivrig

Bra förutom att småpip hörs då och då

Bra

Används väl

Kunde gå mera direkt i vatten, simmar bra

Trippeln på vatten blir lite rörig och lite mkt dirrigering. Tar in alla fåglarna

Snabbt och effektivt med avbrott för dirrigeringen

Vatten: Löser uppgiften , kunde vara lydigare. Land: Mycket bra

Spontan med bra inlevereringar

Mjukt, ibland lite slarvigt

 

 

Finns, kan bli ännu lydigare på tecken och signaler

Mycket bra

En hund med en hel del kvaliteter. Kunde ha gjort ett bättre arbete på vatten. Småpiper då och då i passivitet.


2012-08-19 NRK Trondheim Domare: Hans-Petter Grongstad, Ekl: 0 pris

Sammanfattande kritik: Bedömningen av hunden stoppas då den gör för mycket ljud


2012-08-18 NRK Trondheim Domare: Anita Norrblom Ekl: 0 pris

Sök

Fart och uthållighet

Näsa

Dirriegerbarhet

Markeringsförmåga

Skottreaktion

Allmänt uppförande

Beteende

Apporteringslust

Apportgrepp

Simteknik & vattenpassion

Sammarbetsvilja

Hundtolerans

Sammanfattande kritik

Arbetar i god fart och visar bra uthållighet

Följer upp vittring på ett bra sätt

Är för dagen tungstyrd, speciellt på vatten

Koncentrerad, hittar snabbt om än med litet förarstöd

Mycket ivrig, gnäller

Gnäller genom hela prövningen

 

Spontan

Korrekt

Simmar bra, är lite svår att få i vattnet

Godtagbar

Utmärkt

 

En tik som idag för ett trevligt markeringsarbete men för övrigt inte räcker till i denna klass. Detta sammantaget med oavbrutet gnällande gör att hon inte kan tilldelas pris.


2012-08-10 Tollarspecialen Domare: Gunnar Petersson & Leif Gustafsson, Elit: 2:a pris

Tollingarbete

Ansmygning

Aktivitet

Passivitet

Lockarbete/stil

 

Retrieverarbete

Skottreaktion

Stadga

Fart

Näsa

Vattenarbete och simteknik

Markeringsförmåga

Sökarbete

Dirigerbarhet

Apporteringslust

Apportgrepp

 

Sammanfattning

Samarbetsvilja

Uthållighet

Sammanfattande Kritik

 

Utmärkt

Något gnäll

Utmärkt

Visar god följsamhet, störs ej

 

 

Utmärkt

Normal

Lugn och fast i skott

Måttlig

Ua

Utmärkt

Löser dubbelmarkeringen utmärkt

Uttmärkt viltfinnare, söker lagomt stort

Godtagbart på land, bra på vatten

Utmärkt med bra inlevereringar

Mjukt med bra avlämningar

 

Samarbetarmycket bra med sin förare

God

En väl genomarbetad hund med bra viltfinnaregenskaper. Vissa detaljer kan ytterligare förbättras så som dirigerbarheten på land


2012-08-04 SSRK TJP Gävleborg Domare: Anders Wahlberg, Elit: 1:a pris

Tollingarbete

Ansmygning

Aktivitet

Passivitet

Lockarbete/stil

 

Retrieverarbete

Skottreaktion

Stadga

Fart

Näsa

Vattenarbete och simteknik

Markeringsförmåga

Sökarbete

Dirigerbarhet

Apporteringslust

Apportgrepp

 

Sammanfattning

Samarbetsvilja

Uthållighet

Sammanfattande Kritik

 

Utmärkt

Ökande till hög

Utmärkt

Börjar lite lojt men genomför ett utmärkt tollingarbetet med bra fart, bra svansföring och stor lekfullhet

 

Fast

Lugn och tyst

Väl anpassad

Används mycket väl

Går villigt oh glatt i vatten. Simmar lugnt men effektivt

Utmärkt

Bra marktäckning och sökmönster

Utmärkt

Spontan med snabba inlevereringar

Utmärkt med bra avlämningar

 

 

Mycket bra kontakt med föraren

Håller provet igenom

En hund med god arbetskapacitet som för ettt för dagen förtjänstfullt arbetet. Genomför provet på ett enkelt sätt. Inga direkta brister. Den inledande tollingen kunde inledas lite intensivare.


2011-10-02 R-jaktprov Bjästa Ö-vik Domare: Bertil Furberg, Ökl: 1:a pris

Sammarbetsvilja

Sökarbete

 

Fart

Uthållighet

Näsa

Dirrigerbarhet

Markeringsförmåga

Skottreaktion

Stadga

 

Apporteringslust

 

Apportgrepp

 

Simteknik

Vattenarbete

 

Spårningsförmåga

Hundtolerans

Sammanfattande kritik

 

Sammarbetar gärna med sin förare

Söker med bredd och djup med god intensitet

 

Hög

Räcker väl för provet

Används väl

Tar tecken och signaler på både land och vatten

Markerar väl på vatten. Löser markeringen på land med förarstöd

Uppmärksam

Lugn och tyst i skott och kast. Enstaka pip som ej stör hörs

 

Mycket fina upptag med fina inlevereringar

 

Mjukt och fint med avlämningar i hand

 

Vägvinnande

Arbetar gärna i vatten

 

GK 2011-05-29

Stör ej, störs ej

En tik som löser provets uppgifter på ett bra sätt. Enstaka pip som hörs stör ej

5

5

 

5

5

5

5

5

5

4

 

5

5

5

5

5

5

 

5

5

 


2011-09-17 SSRK R-jaktprov Bjuråker Domare: Anita Norrblom, Ökl: 0 pris

Sammarbetsvilja

Sökarbete

 

Fart

Uthållighet

Näsa

Dirrigerbarhet

Markeringsförmåga

Skottreaktion

Stadga

 

Apporteringslust

 

Apportgrepp

 

Simteknik

Vattenarbete

Spårningsförmåga

Hundtolerans

Sammanfattande kritik

Mycket lättförd genom hela provet

Visar god söklust och arbetar i hela marken

 

Fint anpassad till terrängen

Håller ihop på ett bra sätt

Används aktivt

Mycket styrbar

Ser alla vilt falla och har mycket god minnesbild

Uppmärksam

Fast. gnisslar svagt i passivitet

 

Spontana upptag. Bra inlevereringar

 

Balanserat bra grepp med trevliga avlämningar.

 

Simmar bra

Skulle önska mer direkt igång på dirr. men arbetar villigt när hon väl kommit i

 

Utmärkt

En mycket behaglig och trevlig tik som är mycket väl i hand och tillräcklig stark i det självständiga arbetet för att vara effektiv. Tyvärr förstör hon sin dag då hon äter upp sista sökviltet.

5

5

 

5

5

5

5

5

5

4

 

5

5

5

3

5

5

 

4

5


2008-08-06 TJP Tollarspecialen Domare: Gunnar Pettersson, Ökl: 2:a pris

Tollingarbete

Ansmygning

Aktivitet

Passivitet

Lockarbete/stil

 

Retrieverarbete

Skottreaktion

Stadga

Fart

Näsa

Vattenarbete och simteknik

Markeringsförmåga

Sökarbete

Dirigerbarhet

Apporteringslust

Apportgrepp

 

Sammanfattning

Samarbetsvilja

Uthållighet

Sammanfattande Kritik

 

Visar god följsamhet

Lugn och tyst

 

Exponerar sig bra

 

 

Normal

Utmärkt stadga vid skott och kast

Utmärkt

Använder näsan bra

Något hämmad vid igång men simmar och arbetar bra

Gör ett bra arbete med endast mindre stöd från föraren

Visar utmärkt söklust, revirerar bra och finner snabbt allt vilt

Löser uppgifterna bra

Utmärkt med bra inlevereringar

Mjukt med bra avlämningar

 

 

Visar god samarbetsvilja under hela provet

Utmärkt

Hund med STOR apporteringslust som löser uppgifterna på mestadels förtjänstfull sätt


2011-06-19 NRK Fosen Domare: Anette Huusmann (DK), Ökl: 2:a pris

Sök

Fart och uthållighet

Näsa

Dirriegerbarhet

Markeringsförmåga

Skottreaktion

Allmänt uppförande

Beteende

Apporteringslust

Apportgrepp

Simteknik & vattenpassion

Sammarbetsvilja

Hundtolerans

Sammanfattande kritik

Söker fint i hela området kikar upp före upptag

OK

Utmärkt, följer upp vittring

OK, stopplydig och dirrigerbar

Utmärkt på land och vatten

OK, hunden ger ifrån isg ljud vid markering, på vatten mera ljud

OK

 

OK men avvaktande upptag

Utmärkt

Går villigt i vatten. Simmar bra

OK

OK

En duktig jakthund som löser dagens uppgifter i fint sammarbete med föraren. Blir idag belastad pga ljud vid skott och flera avvaktande upptag därför kan toppris inte tilldelas ekipaget. Snyggt och förnuftigt förd.


2011-06-18 NRK Fosen Domare: Ole J Andersen (N), Ökl: 1:a pris Klassvinnst

Sök

Fart och uthållighet

Näsa

Dirriegerbarhet

Markeringsförmåga

Skottreaktion

Allmänt uppförande

Beteende

Apporteringslust

Apportgrepp

Simteknik & vattenpassion

Sammarbetsvilja

Hundtolerans

Sammanfattande kritik

Söker mycket effektivt i hela området

Stor fart, håller gott

Används aktivt

Utmärkt på land och vatten

Utmärkt på land och vatten

Ivrig men under kontroll

Ivrig hund

Spontana upptag

Acceptabelt grepp, packar i ett par upptag

Simmar bra och arbetar gärna i vatten.

Mycket bra

OK

 

En snabb apportör med mycket goda egenskaper. Ivern kontrolleras och alla dagens uppgifter blir lösta i fin kontakt med föraren.


2011-05-29 SSRK jaktprov Bispgården Domare: Peter Nordin, Ökl: 3:e pris

Sammarbetsvilja

Sökarbete

 

Fart

Uthållighet

Näsa

Dirrigerbarhet

Markeringsförmåga

Skottreaktion

Stadga

 

Apporteringslust

 

Apportgrepp

 

Simteknik

Vattenarbete

 

Spårningsförmåga

Hundtolerans

Sammanfattande kritik

 

Visar på bra sammarbetsvilja

Startar lite trögt, tar sedan an marken mycket bra sätt. Behöver stöttning vid 3

tillfällen.

Väl anpassad för terrängen

Räcker för prövningen

Används väl

Är väl i hand på båda land och vattenn. Löser uppgiften på ett bra sätt

Utmärkt båda på land och vatten

Uppmärksam

Lugn och fast med bra fotgående

 

Står och hänger på kråkor vid tre tillfällen i övrigt bra

 

Korrekt grepp med bra avlämningar. Kunde dock önskas bättre på kråka

 

Utmärkt

Arbetar glatt och villigt i vatten.

 

Utmärkt

Utmärkt

En tik som gör ett bra dirrigeringsarbete och visar bra markeringsförmåga. Brister finns för dagen i sökarbetet där hon behöver stöttning och i apporteringslust på kråkor där spontanare upptag vore önskvärt därav dagens pris. Trevligt förd!

 

4

4

 

 

5

4

5

5

5

5

5

 

5

3

5

4

5

5

 

5

5

 


2011-03-06 SSRK Gävleborgs årsmöte Master (vinter WT + Show)

1. Markering + dirigering ( 20p)

2. Dubbelmarkering (20p)

3+4. Markering, inkallning, linjetag (20p+20p)

5. Riktat närsök (20p))

Show. Temperament, rörelse, rastdetaljer, konstruktion.helhet (100p)

Totalt

18p

15p

20+17p

17p

72p

87+72 = 159p 1:a


2010-10-17 SSRK jaktprov Järvsö Domare: Alf Nordlund, Ökl: 0 pris

Sammanfattande kritik: Prövningen avbryts när hunden ej går i vatten och ej verkar i balans för dagen


2010-07-24 Tollarspecialen

Humla utses till Bästa Tollingjaktprovsmeriterade 2010. En titel som delas ut till den hund som har bästa tollingjaktprovsmeriterna sedan föregående tollarspecial. Humla har under den perioden 2st 1:or i ökl på lika många starter.


2010-07-24 Tollarspecialen Domare: Monica Andersson, Ökl: 2:a pris

Sammarbetsvilja

Sökarbete

 

Fart

Uthållighet

Näsa

Dirrigerbarhet

Markeringsförmåga

Skottreaktion

Stadga

Apporteringslust

 

Apportgrepp

 

Simteknik

Vattenarbete

Tolling

Sammanfattande kritik

 

Kan förbättras speciellt i sökarbetet. Är lydig på tecken och signaler

Inleder bra men blir okoncentrerad och farten är varierande och effektiviteten ej på topp.

Lämnar sista viltet.

Utmärkt vid markering och dirrigeringsarbetet. Vid söket varierande

Håller fysiskt men tappar i koncentration

OK

Vatten: Löser uppgifterna på ett bra sätt likaså på land

Vatten: Markerar bra och löser uppgifterna bra

Uppmärksam.

God genom hela provet

Spontan men lägger ner vilt vid vatten. Ruskar av sig men tar upp igen. Kunde vid något tillfälle

vara spontanare vid upptag.

Mjukt med bra avlämningar

 

Mycket bra

Arbetar gärna

Lekfullt och energiskt. Bra samarbete

En hund med goda förtjänster i markerings och dirrigeringsarbetet. Behöver bli effektivare i sökarbetet.


 

2010-05-30 SSRK jaktprov Håsjö Domare: Lasse Jonsson, Nkl: 1:a pris

Sammarbetsvilja

Sökarbete

 

Fart

Uthållighet

Näsa

Dirrigerbarhet

Markeringsförmåga

Skottreaktion

Stadga

 

Apporteringslust

 

Apportgrepp

 

 

Simteknik

Vattenarbete

 

Hundtolerans

Sammanfattande kritik

Arbetar bra tillsammans med sin förare

Söker inspirerat över hela ytan och finner tillräckligt med vilt

 

Håller samma fart provet igenom

Räcker väl till

Utmärkt

Löser uppgiften väl. Mycket väl i hand

Utmärkt

Positiv

Fast i skott och kast

 

Något tveksam i inledningen därefter helt OK. Fortsatt fina inlevereringar

 

Nätta grepp med bra avlämningar

 

 

Bra

Glatt och villigt i vatten. Arbetar gärna däri

 

OK

En mycket trevlig tik. Väl genomarbetad. Ett ekipage som jobbar bra tillsammans. Löser provets olika delar på ett tilltalande sätt. Skönhetsfläckarna är inte anmärkningsvärda.

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

4

4

5

5

5

5

5

 


2010-04-25 SSRK TJP Gusum Domare: Bo Ferm, Ökl: 1:a pris

Sammarbetsvilja

Sökarbete

Fart

Uthållighet

Näsa

Dirrigerbarhet

Markeringsförmåga

Skottreaktion

Stadga

Apporteringslust

Apportgrepp

Simteknik

Vattenarbete

Sammanfattande kritik

Visar bra sammarbetsvilja. Naturligt följsam

Bra marktäckning, bra effektivitet. Visar god söklust

Arbetar i lagomt tempo

Räcker gott för dagens uppgifter

Använder näsan väl

Löser uppgifterna på båda land och vatten. Mer rakt på vore önskvärt

Koncentrerad, löser uppgifterna på ett bra sätt

Uppmärksam och intresserad. Fast i skott.

Helt fast provet igenom. God följsamhet vid förflyttningar

Spontana bra upptag, snabba inlevereringar

Balanserade ovh korrekta. Mjukt och fast grepp. Avlämnar i hand

Utmärkt

Bra vattenpassion, jobbar gärna i vatten

En hund med fina egenskaper som arbetar i god kontakt med sin förare och löser provets alla delar på ett bra sätt. Lite distinktare dirrigeringar vore önskvärt. Spontana ch bra apporteringsarbete. Tyst och lugnt förd. Utmärkt tollingarbete.


2010-03-14 6 SSRK Gävleborgs årsmöte Master (vinter WT + Show)

1. Utläggande av dummie, transport med komendering,återgång och linjetag ( 20p)

2. Dubbelmarkering över dike (20p)

3. Markering /dirrigering på tidigare utlagd dummie (20p)

Tot Wt

Show. Temperament, rörelse, rastdetaljer, konstruktion.helhet (60p)

Totalt

18p

17p

18p

53p

49p

102p 4:e plats


2009-10-11 SSRK Gävleborgs KM C-prov (Vinter WT) Ökl

Domare:Therese Håkansson, Peter ?, Lars, Birgitta Sjögren och Josefin Carlsson

1.Transport 30m dirrigering till en sökruta ca 25*25m med 3 dummies( 20p

2. Kort transport med dubbelmarkering från 2 bumperboy (20p)

3. 20m transport följt av 50m dirrigering (20p)

4. Kort transport med 40m dirrigering (20p))

5. Markering över krön och vattenfyllt dike

Totalt

5p

14p

12p

18p

17p

66p


2009-09-20 SSRK jaktprov Järvsö, Domare: Ann-Thurid Hustad, Nkl: 0 pris

Sammarbetsvilja

Sökarbete

Fart

Uthållighet

Näsa

Dirrigerbarhet

Markeringsförmåga

Skottreaktion

Stadga

Apporteringslust

Apportgrepp

Simteknik

Vattenarbete

Sammanfattande kritik

 

Söker med god koncentration vägrar vilt

 

 

 

 

Markerar bra

Lugn och uppmärksam

 

Saknar spontanitet på trut, vägrar annat viltslag

Bra grepp

Effektivt

God arbetsvilja

Bryts pga viltvägran


2009-09-10 SSRK TJP Göteborg Domare:Jan Eriksson/Anders Wahlberg, Ökl: 1:a pris

Sammarbetsvilja

Sökarbete

Fart

Uthållighet

Näsa

Dirrigerbarhet

Markeringsförmåga

Skottreaktion

Stadga

Apporteringslust

Apportgrepp

Simteknik

Vattenarbete

Ansmygning

Tollingarbete

 

Sammanfattande kritik

 

Utmärkt

Utmärkt och effektivt

Väl anpassad

Håller provet igenom, ökar tempot på slutet

Används väl

Utmärkt

Utmärkt

Fast

Lugn och tyst

Spontan, lugna avlevereringar

Mjuk mun. lämnar i hand

Effektiv

Villigt och glatt

Utmärkt

Rakt igenom bra

 

En hund med stor arbetskapacitet som för dagen gör ett övertygande arbete rakt igenom provet


2009-05-21 SSRK TJP Umeå Domare: Erik Björne, Ökl: 2:a pris

Sammarbetsvilja

Sökarbete

Fart

Uthållighet

Näsa

Dirrigerbarhet

Markeringsförmåga

Skottreaktion

Stadga

Apporteringslust

Apportgrepp

Simteknik

Vattenarbete

Tollingarbete

Sammanfattande kritik

Bra kontakt och lydnad

Arbetar medvetet och i bra system. Fungerar oberoende av terrängtyp

Bra

UA

Används väl

Lättstyrd på vatten men kräver lite mer stryrning på land

Uppmärksam och minns bra både på land och vatten

Oberörd

Fast och tyst

Spontan och med snabba inlevereringar

Bra grepp men kunde ha elegantare inlevereringar

Bra

Går snabbt i och arbetar villigt

Lugn och följsam. Kontrollerad i gömslet. Rör sig OK under tolling och är snabbt tillbaka

En följsam och arbetsvillig tik som arbetar utmärkt i vatten och även fungerar bra på land. Bra tollingarbete men kan slarva något i apporteringsarbetet


2009-05-03 SSRK TJP Gusum Domare: Erik Björne, Ökl: 2:a pris

Sammarbetsvilja

Sökarbete

Fart

Uthållighet

Näsa

Dirrigerbarhet

Markeringsförmåga

Skottreaktion

Stadga

Apporteringslust

Apportgrepp

Simteknik

Vattenarbete

Tollingarbete

Sammanfattande kritik

 

Visar god kontakt med föraren och följer anvisade signaler relativt bra

Visar tillräcklig söklust. Kunde dock täcka markern något bättre

Utmärkt

Mattas något

Ua

Löser uppgiften på land utmärkt. Når dock ej rätt område vid vattendirrigeringen

Mycket bra markeringsförmåga

Normal

Bra

Utmärkt med bra inlevereringar

Mjukt, ibland något snabba avlämningar

Simmar snabbt

Utmärkt arbetslust

Mycket bra tollingarbete

En ivrig och arbetsvillig hund som genomför provet bra, men ej löser dirrigeringsuppgiften på vatten.

 


2009-02-07 Flatklubben GävleDala C-prov (Vinter WT)

Domare: Dick johansson, Olle Andersson, Lina Thorstensson, Anders Hudberg

1.Transport och ”Target” markering inne i skogen och sedan ett linjetag till samma plats ( 20p)

2. Dubbelstation med ”tyst” markering över dike och upp på väg sedan dirrigering åt andra hållet (20p+20p)

3. . Transport och markering med dålt nedslag i djupsnö nedanför backkrön (20p) )

4. Transport och markering över en täkt och upp i skogen (20p)

Totalt: Humla vann med helt fanstastiskt fina poäng !!! (100p)

19

20+20

18

20

97p


2008-10-05 SSRK TJP Gustafs Domare: Monica Andersson, Ökl: 2:a pris

Sammarbetsvilja

Sökarbete

Fart

Uthållighet

Näsa

Dirrigerbarhet

Markeringsförmåga

Skottreaktion

Stadga

Apporteringslust

Apportgrepp

Simteknik

Vattenarbete

Tollingarbete

Sammanfattande kritik

Stundtals bra, behöver bli lydigare

Inleder bra, tappar fart i den tunga marken. Kan stundtals vara mera koncentreras i sitt arbete.

Bra, mattas lite i slutet av sökarbetet

Tappar lite i koncentration

OK

Löser uppgiften på andra försöket

Utmärkt på båda dubbelmarkeringarna

Uppmärksam

Lugn och följsam. Enstaka pip vid markeringsarbetet

Spontan , hänger över ett vilt, bra inlevereringar

Mjukt, slarviga avlämningar vid de inledande vattenarbetet sedan mycket bra

Utmärkt

Arbetar villigt i vatten

Arbetar med fart och livlighet, lugn i passivitet

En hund med bra tolling och vattenarbete. Kunde i inledningen varit lydigare vid vattendirrigeringen och mera koncentrerad i slutet av sökarbetet.


2008-10-04 SSRK TJP Gustafs Domare: Monica Andersson, Ökl: 2:a pris

Sammarbetsvilja

Sökarbete

Fart

Uthållighet

Näsa

Dirrigerbarhet

Markeringsförmåga

Skottreaktion

Stadga

Apporteringslust

Apportgrepp

Simteknik

Vattenarbete

Tollingarbete

Sammanfattande kritik

 

Samarbetar på ett trevligt sätt med sin förare

Söker målmedvetet. Skulle önska mera fart och energi i arbetet. Blir mot slutet något ineffektiv

Måttlig

Mycket bra

OK

Låter sig villigt dirrigeras, kunde om möjligt vara ännu lydigare på teckensignaler

Första dubbelmarkeringen utmärkt. Glömer omr för nr 2 i den andra markeringsuppgiften

Uppmärksam

Lugn och tyst genom hela provet

Spontan, lite slarvig vid ett par vilt vid vatten

Lugnt och mjukt. För det mesta bra avlämningar.

Utmärkt

Arbetar villigt i vatten

Visar bra fart. Kunde ibland varit snabbare in. Ökar intensiteten så småningom

En hund med bra tolling och vattenarbete. Kunde i inledningen varit lydigare vid vattendirrigeringen och mera koncentrerad i slutet av sökarbetet.


2008-09-21 SSRK jaktprov Järvsö Domare: Tommy Lundin, Nkl: 0:a pris

Sammarbetsvilja

Sökarbete

Fart

Uthållighet

Näsa

Dirrigerbarhet

Markeringsförmåga

Skottreaktion

Stadga

 

Apporteringslust

Apportgrepp

 

Simteknik

Vattenarbete

Hundtolerans

Sammanfattande kritik

 

 

 

 

 

 

Markerar uppmärksamt på jobbet

Lugn och samlad

Helt fast, tyst i passivieteten

 

Apporterar ej spontant vilt

 

Simmar bra

Arbetsvillig

 

Ej påverkad

Övningen bryts pga apporteringsfel


2008-09-20 SSRK jaktprov Järvsö Domare: Britt-Elise Hjortnes-Wold, Nkl: 0:a pris

Sammarbetsvilja

Sökarbete

Fart

Uthållighet

Näsa

Dirrigerbarhet

Markeringsförmåga

Skottreaktion

Stadga

Apporteringslust

Apportgrepp

Simteknik

Vattenarbete

Hundtolerans

Sammanfattande kritik

Bjuder på kontakt med föraren

Saknar koncentration och motivation

Kunde haft större fart och driv

Brister i koncentration

Används med bra effektivitet

 

Uppmärksam, koncentrerad och målmedveten

Lugn, tyst och fast

Utmärkt

Ej tillräckligt spontan

Mjukt men varierande och något slarvigt grepp. Bättre avlevereringar önskvärt

Simmar med tillräcklig effektivitet

Villig i vatten

UA

Viltlusten idag är icke tillräcklig. Det går ut över koncentration och effektivitet. Bra vattenarbete


2008-08-02 Mästarklass Tollarspecialen Gålö (Inoff) Domare: Anita Norrblom, Lotta Bergqvist, Mkl: 2:a pris

Sammanfattande kritik: En trevligt arbetanda hund som besitter en stor portion vattenpassion. Räcker inte riktigt till på vattendirrigeringen avseende utbildningsnivå. Belastas även av bristande koncentration i sökarbetet


2008-05-16 TJP Umeå Domare: Erik Björne, Nkl: 1:a pris

Sammarbetsvilja

Sökarbete

Fart

Uthållighet

Näsa

Dirrigerbarhet

Markeringsförmåga

Skottreaktion

Stadga

Apporteringslust

Apportgrepp

Simteknik

Vattenarbete

Tollingarbete

Sammanfattande kritik

Bra kontakt och lydnad

Abetar självständigt och med bra avstånd

Bra

UA

Används väl

 

Uppmärksam och minns bra

Nyfiken

Tyst och fast

Spontan och med bra inlevereringar

Bra grepp med någon slarvig avlämning

Bra

Villigt i. Arbetar bra

Följsam ansmygning. Lugn i gömslet, bra tollinghämtningar

En mycket tilltalande tik. Arbetsvillig och i utmärkt kontakt med föraren


2008-04-27 SSRK TJP Gusum Domare: Leif Gustafsson, Nkl: 3:e pris

Sammarbetsvilja

Sökarbete

Fart

Uthållighet

Näsa

Dirrigerbarhet

Markeringsförmåga

Skottreaktion

Stadga

Apporteringslust

Apportgrepp

Simteknik

Vattenarbete

Tollingarbete

Sammanfattande kritik

 

Visar tillr. sammarbetsvilja för att lösa sina uppgifter

Visar god söklust, fin marktäckning. Finner vilt snabbt som omedelbart inlevereras

Välanpassad

Tillräcklig för prövningen

Används väl

Visar mycket god styrbarhet. Löser snabbt uppgiften

Markerar bra, löser snabbt uppgiften

Uppmärksam

Visar bra följsamhet under förflyttningen samt bra stadga inför fallande vilt

Spontana upptag bra inlevereringar utom vid ett tillfälle där markeringsförsök görs.

Bra korrekt grepp med godtagbara avlämningar

Effektiv

Går mycket villigt i och arbetar gärna i vatten

En mycket tilltalande tik. Arbetsvillig och i utmärkt kontakt med föraren

En mycket arbetsvillig tik med bra förtjänster I markarbete och tolling samt det riktade sökarbetet. Belastas av markeringsförsök på fågel. Gör i övrigt en mkt bra sökarbete


2007-10-07 TJP Dalarna Domare:Anita Norrblomn, Nkl: 2:a pris

Sammarbetsvilja

Sökarbete

Fart

Uthållighet

Näsa

Dirrigerbarhet

Markeringsförmåga

Skottreaktion

Stadga

Apporteringslust

Apportgrepp

Simteknik

Vattenarbete

Tollingarbete

Sammanfattande kritik

 

Mycket följsam och Lyhörd

Arbetar med fin lust i hela marken och är en effektiv viltfinnare

Måttlig

Utmärkt

Följer upp vittringar på ett mycket bra sätt

Lätt styrd

Utmärkt på land och i vatten

Vaken

Fast

Spontana upptag I huvudsak bra inlevereringar

Mjukt grepp inledningsvis något ytligt men blir bättre

Utmärkt

Stor vattenpassion

Större intensitet i arbetet skulle öka effektiviteten. Mycket trevlig i gömslet

En mycket följsam och trevlig tik som har sina största förtjänster i apporteringsarbetet där hon är föredömlig. Idag belastas hon något av bristande engagemang i lockarbetet


2007-09-07 TJP Östra Domare:Erik Björne, Nkl: 2:a pris

Sammarbetsvilja

Sökarbete

Fart

Uthållighet

Näsa

Dirrigerbarhet

Markeringsförmåga

Skottreaktion

Stadga

Apporteringslust

Apportgrepp

Simteknik

Vattenarbete

Tollingarbete

Sammanfattande kritik

Bra kontakt och lydnad

Arbetar självständigt på bra djup och i vettigt system

Bra

UA

Användes väl

Tar anvisad riktning

Uppmärksam och lokaliserar viltet snabbt

Oberörd

Fast och tyst

Tvekar på en fågel i övrigt helt spontant och med bra inlevereringar

Bra grepp men slarvar vid avlämningar

Bra

Går i direkt och arbetar bra

Lugn och koncentrerad och rör sig trevligt vid tollingapporteringen

En lättförd och arbetsvillig tik som fungerar bra både vid tolling, land och vatten men tillåter sig någon liten synd i apporteringssammanhang


2007-09-09 SSRK jaktprov Järvsö Domare: Mats Närling, Nkl: 0:a pris

Sammarbetsvilja

Sökarbete

 

Fart

Uthållighet

Näsa

Dirrigerbarhet

Markeringsförmåga

Skottreaktion

Stadga

 

Apporteringslust

Apportgrepp

 

Simteknik

Vattenarbete

Hundtolerans

Sammanfattande kritik

 

Finns men kan utvecklas)

Arbetar utan den intensitet och metodik som krävs för att uppnå full effektivitet.

Närsök: Finner vilt effektivt

Långsam, håller sitt tempo

Mattas under sökarbetet

Användes

Tillräcklig för klassen

Markerar fallande vilt på ett utmärkt sätt

Uppmärksam

Fast

 

Ej helt spontan, hänger ngt över flertalet vilt. Bra inlev.

Önskas stabilare grepp på vissa vilt. I huvudsak lämnas viltet I handen

 

Utmärkt

Arbetar gärna i vatten.

OK

En tollare som för dagen har sin styrka i markeringsarbetet. Brister i sökarbetet på fältet samt i apporteringslusten för att kunna gå till pris


2006-10-01 Workingtest i Järvsö

1.Fritt sök( 20p)

2. Riktat närsök (20p)

3. Markering (20p) )

4. Vattenmarkering (20p)

5. Dirigering (20p)

Totalt: (100p)

16p

18p

18p

5p

0p

57p


2006-09-03 SSRK jaktprov Järvsö Domare: Lars Lillnor, Ukl: 0:a pris

Sammarbetsvilja

Sökarbete

 

Fart

Uthållighet

Näsa

Dirrigerbarhet

Markeringsförmåga

Skottreaktion

Stadga

Apporteringslust

Apportgrepp

Simteknik

Vattenarbete

Hundtolerans

Sammanfattande kritik

Önskas bättre (Eftersom hon inte plockade upp vilt)

Söker självständigt lokaliserar vilt effektivt

 

Bra tempo stundtals (gick ju ner sig när jag tjatade)

Önskas bättre (gick ju ner sig när jag tjatade)

Användes effektivt

Nöjaktigt följsam

Löser uppgifterna bra på vatten och på land

Alert

Lugn och tyst

Önskas mycket bättre, går ifrån lokaliserat vilt

Har svårt att gripa

Simmar bra

Arbetar villigt i vatten.

OK

Tiken är ej mogen att lösa uppgifterna framförallt i apporteringen


2006-07-28 Tollarspecialen Domare:Gunnar Pettersson, Ukl: 2:a pris 1:a plats

Sammarbetsvilja

Sökarbete

Fart

Uthållighet

Näsa

Dirrigerbarhet

Markeringsförmåga

Skottreaktion

Stadga

Apporteringslust

Apportgrepp

Simteknik

Vattenarbete

Tollingarbete

Sammanfattande kritik

 

Utmärkt tollingarbete med god exponering

Mycket lydig och sammarbetsvillig

Bra söklust men ngt kort. Finner dock 3 vilt

Utmärkt

Utmärkt

Använder näsan bra

Väl i hand

Utmärkt på land som på vatten

Normal

Mycket bra

Utmärkt, Väl genomarbetad

Utan anmärkning (dummy)

Simmar snabbt

Går villigt i vatten. Utmärkt arbetsvillighet

En väl genomarbetad hund som arbetar i god kontakt med föraren. Brister något i sökets effektivitet. För övrigt ett felfritt arbete