Esset jakt

2021-09-26 SSRK Gävleborg KM Harmånge Nkl

Domare: Agneta Strömwall, Grete Eklund, Maria Alm, Mats Rundberg, Jan Juhlin

1 Dubbelstation med två enkelmarkeringar i kuperad skog ( 20p) 16p. Markerade bägge fint men gick inte rakt på tillbakavägen på dem ena.
2 Dubbelstation med transport före och mellan två enkelmarkeringarna (20p) 18 Gick lite långt fram på transporten och fick jobba liiite på den ena markeringen
3 Enkelmarkering i mkt risig terräng 19p Går inte rakaste vägen tillbaka
4 Skott, transport, närsök * 2 (20p) 20p, genomfördes perfekt
5 Dubbelstation med två enkelmarkeringar i kuperad terräng (20p) 20 p Rakt ut, rakt in på bägge
Totalt 93p 1:a plats KM Mästare Nkl

2021-08-05 TJP Tollarspecialen Domare: Sverker Haraldsson, Nkl: 0:pris.

Lockarbete

Ansmygning

Tollingarbete/stil

Passivitet

Förflyttning/störning (Elitklass)

Arbete efter skott

Skottreaktion

Stadga

Fart

Näsa

Vattenarbete och simteknik

Markeringsförmåga

Sökarbete

Dirigerbarhet

Apporteringslust

Apportgrepp

Sammanfattning

Samarbetsvilja

Uthållighet

Ev ljud

Sammanfattande Kritik

 

Följsam

Mycket tveksam i början, Får sedan fart och gör ett mycket trevligt tollingarbete

Lugn

 

 

Lugn

Fast i skott och kast

God

Fungerar bra

Mycket tveksam att komma i sedan bra

Har goda minnesbilder av fallet vilt och V + L

Brister för dagen i sök och apporteringslust. Följer ej upp vittring.

 

Kan stärkas, Bra inlevereringar på vatten

Mjuka grepp, slarvar med någon avlämning

 

Kan stärkas

Ej prövad

Helt tyst

En hund med förtjänster i markeringsförmåga och ett lekfullt fokuserat tollingarbete, Söklusten behöver stärkas och vattenarbetet bli mera effektivt

2021-08-01 TJP Ockelbo Domare: Marie Kinder, Nkl: 0:pris.

Lockarbete

Ansmygning

Tollingarbete/stil

Passivitet

Förflyttning/störning (Elitklass)

Arbete efter skott

Skottreaktion

Stadga

Fart

Näsa

Vattenarbete och simteknik

Markeringsförmåga

Sökarbete

Dirigerbarhet

Apporteringslust

Apportgrepp

Sammanfattning

Samarbetsvilja

Uthållighet

Ev ljud

Sammanfattande Kritik

 

Följsam

Tveksam början, kommer igång 

Lugn och tyst

 

 

Normal

Stadig

Bra

Används

Går villigt i. Simmar bra

Utmärkt på vatten och land

Finner vilt, tar inte med sig

 

Bra på markering, otillräcklig i söket

Mest lämpliga

 

Bra

Håller för provet

Tyst

Börjar ofokuserat i tollingen som sedan blir bra. Markerar bra, tar inte med sig vilt i söket.

2021-07-30 TJP Ockelbo Domare: Sverker Haraldsson, Nkl: 0:pris.

Lockarbete

Ansmygning

Tollingarbete/stil

Passivitet

Förflyttning/störning (Elitklass)

Arbete efter skott

Skottreaktion

Stadga

Fart

Näsa

Vattenarbete och simteknik

Markeringsförmåga

Sökarbete

Dirigerbarhet
Apporteringslust

Apportgrepp

Sammanfattning

Samarbetsvilja

Uthållighet

Ev ljud

Sammanfattande Kritik

 

Mycket följsam

Arbetar med fart, fokus och fin lekfullhet

Lugn

 

 

Bra

Fast i skott och kast, bra förflyttningar

Hög

Fungerar utmärkt

Går villigt i vatten. Simmar bra

Bra på vatten och land

Låser sig vid första viltet, lämnar detta och fler vilt senare

Brister i senare delen av provet

Mjuka grepp, bra avlämningar

 

Kan stärkas

Mattas i söket

Helt tyst

En hund som gör ett mycket trevligt tollingarbetet. Visar god vattenpassion och god markerings-förmåga. Brister för dagen i söklusten.

2021-05-09 Inoff. RJP Söderhamn. Domare: Daniel Brokvist

Samarbetsvilja

Sökarbete

Fart

Uthållighet

Näsa

Markeringsförmåga

Skottreaktion

Stadga

Apporteringslust

Simteknik

Vattenarbete

Hundtolerans

Sammanfattande Kritik

Fullgod

Ej fullgod marktäckning. Jobbar mest på legorna

God

För låg

Används mycket bra

Land: Utmärkt, Vatten: Utmärkt

Utmärkt intresserad

Mycket bra

Fullgod

Mycket bra

Något tveksam

Inga problem

Mycket trevlig och glad tik. Markerar utmärkt både på land och vatten. Mattas kraftigt på söket vilket motiverar uteblivet pris.