Vinnas funktionsbeskrivning

Filmer: Landdel Vattendel

Landdel 1 2 3 4 5 Medel ras
1a. Apportering
Engagemang
Ointresserad, vänder sig bort Intresserad, följer med något avbrott Intresserad, följer utan avbrott Intresserad, vill iväg Gnäller, piper och/eller skäller 3.1
Ointresserad, vänder sig bort Intresserad, följer med något avbrott Intresserad, följer utan avbrott Intresserad, vill iväg Gnäller, piper och/eller skäller 3.4
1b. Apportering
Vägen ut
Startar ej Startar men avbryter Startar i skritt eller trav, kan öka farten, fullföljer Startar med hög fart, målinriktat, fullföljer Startar med hög fart, springer förbi 3.6
Startar ej Startar men avbryter Startar i skritt eller trav, kan öka farten, fullföljer Startar med hög fart, målinriktat, fullföljer Startar med hög fart, springer förbi 3.7
1c. Apportering
Gripande
Griper ej Griper ej, nosar på apporten eller griper med tidsfördröjning Griper försiktigt eller nyper i apporten Griper apporten direkt med hela munnen Griper direkt, hugger apporten 2.6
Griper ej Griper ej, nosar på apporten eller griper med tidsfördröjning Griper försiktigt eller nyper i apporten Griper apporten direkt med hela munnen Griper direkt, hugger apporten 3.7
1d. Apportering
Grepp
Griper ej Löst grepp, kan tappa apporten Mjukt orörligt grepp Oroligt grepp, rullar eller tar omtag Hårt grepp, kan skada apporten 2.1
Griper ej Löst grepp, kan tappa apporten Mjukt orörligt grepp Oroligt grepp, rullar eller tar omtag Hårt grepp, kan skada apporten 2.5
1e. Apportering
Bärande
Bär ej Bär högst 3 m från upptag Bär ifrån eller i sidled från föraren, avbryter Bär mot föraren men släpper innan förarens skyddszon Bär genom hela momentet 3.2
Bär ej Bär högst 3 m från upptag Bär ifrån eller i sidled från föraren, avbryter Bär mot föraren men släpper innan förarens skyddszon Bär genom hela momentet 3.8
1f. Apportering
Vägen in
Avviker eller återvänder ej Vänder upp mot föraren men kommer inte ända fram Återvänder med tidsfördröjning Återvänder målinriktat  i skritt eller trav Återvänder målinriktat i galopp 3.6
Avviker eller återvänder ej Vänder upp mot föraren men kommer inte ända fram Återvänder med tidsfördröjning Återvänder målinriktat  i skritt eller trav Återvänder målinriktat i galopp 3.4
2a. Sök
Engagemang
Ointresserad, vänder sig bort Intresserad, följer med något avbrott Intresserad, följer utan avbrott Intresserad, vill iväg Gnäller, piper och/eller skäller 3.0
2b. Sök
Uppletande
Föraren visar på apporten Föraren följer hunden 5 m från apporten Föraren går halva sträckan Finner vid omsändning Finner vid första försöket 3.3
2c. Sök
Gripande
Griper ej, nonchalerar apporten Griper ej, nosar på apporten eller griper med tidsfördröjning Griper försiktigt eller nyper i apporten Griper apporten direkt med hela munnen Griper direkt, hugger apporten 2.9
2d. Sök
Grepp
Griper ej Löst grepp, kan tappa apporten Mjukt orörligt grepp Orörligt grepp, rullar eller tar omtag Hårt grepp, kan skada apporten 2.2
2e. Sök
Bärande
Bär ej Bär högst 3 m från upptag Bär från eller i sidled från föraren, avbryter Bär mot föraren men släpper innan förarens skyddszon Bär genom hela momentet 3.4
2f. Sök
Vägen in
Avviker eller återvänder ej Vänder upp mot föraren men kommer inte ända fram Återvänder med tidsfördröjning Återvänder målinriktat i skritt eller trav Återvänder målinriktat i galopp 3.3
3. Viltintresse Visar inget intresse eller undviker kontakt med vilt Nosar, visar intresse Försöker gripa Griper Biter och/eller sliter 2.2
Vattendel 1 2 3 4 5 Medel ras
4a. Vattenarbete
Sammarbete
Följer ej med föraren Följer motvilligt med, riktar sig mot vattnet Följer med neutralt Följer med villigt, engagerar sig mot föraren Visar intensivt intresse mot föraren, hoppar/gnäller 2.7
Följer ej med föraren Följer motvilligt med, riktar sig mot vattnet Följer med neutralt Följer med villigt, engagerar sig mot föraren Visar intensivt intresse mot föraren, hoppar/gnäller 2.6
4b. Vattenarbete
Igång
Går ej i, visar inget intresse Springer fram och tillbaka på strandkanten men går ej i Går i vattnet men släpper inte botten med benen Går eller springer i vattnet och börjar simma Kastar sig i
vattnet
3.3
Går ej i, visar inget intresse Springer fram och tillbaka på strandkanten men går ej i Går i vattnet men släpper inte botten med benen Går eller springer i vattnet och börjar simma Kastar sig i
vattnet
3.5
4c.Vattenarbete
Simteknink
Simmar ej Simmar upprest med låg fart & frambenen ovanför vattnet Simmar med låg fart och vågrät kroppshållning Simmar tyst, med bra fart och tydligt kölvatten Simmar fort och intensivt, kan plaska 2.6
Simmar ej Simmar upprest med låg fart & frambenen ovanför vattnet Simmar med låg fart och vågrät kroppshållning Simmar tyst, med bra fart och tydligt kölvatten Simmar fort och intensivt, kan plaska 2.9
5a. Konkurenssituation
Uppträdande
Visar inget intresse Tidvis intresserad och tappar tidvis intresset Lugn tyst och koncentrerad Ivrig, gnäller lite Upphetsad,
gnäller/skäller och/eller hoppar
4.3
Visar inget intresse Tidvis intresserad och tappar tidvis intresset Lugn tyst och koncentrerad Ivrig, gnäller lite Upphetsad,
gnäller/skäller och/eller hoppar
4.4
5b. Konkurenssituation
Ljud
Tyst Enstaka pip Upprepade pip (fler än 4) Enstaka skall/skrik Upprepade skall/skrik 3.3
Tyst Enstaka pip Upprepade pip (fler än 4) Enstaka skall/skrik Upprepade skall/skrik 3.5