180811 Vinna genomfört BPH med skott

För att lära sig mera så fick Vinna idag genomföra ett BPH trots att hon sedan tidigare har genomfört MH när hon var gnappt 2 år. Det var intressant att se skillnaderna i beskrivningarna och jag kan också konstatera att det blir skillnad på en äldre tränad hund i förhållande till en mera orutinerad ung hund.

38872851_10214885603247282_3133445909656895488_n

Vinnas sida uppdaterad med BPH resultat och film.