Vinna viltspår

2012-09-16 SSRK Gävleborg, Rörligt viltspårprov

Domare: Gunilla Jonsson

Ökl: 1:a pris och därmed SE VCH

Terrängtyp: Barrskog, Tätning, myr-/mossmark, Öppen mark/åker

Provförlopp: Föraren nyttjar vinden vid spårbörjan vilket gör det lätt för hunden och det tar bara 30 sekunder att hitta spåret. Vid två tillfällen på sträcka 2 går hunden tvärt av spåret. Efter att så småningom stött upp skogsfågel, vid båda tillfällena, återgår tiken omedelbart till spåret. Hon får ett mindre tappt vid återgången men löser själv svårigheten. Vinkel 3 klaras med ringning. Bloduppehåll ok, skottreaktion ok. Finner och markerar spårslut. En ung tik som spårar i ett lämpligt tempo och som är lätt att ”läsa”.


2012-09-05 SSRK Gävleborg, Rörligt viltspårprov

Domare: Bernt Jansson

Ökl: 1:a pris

Terrängtyp: Barrskog, lövskog, blandskog, myr-mossmark, kuperat

Provförlopp: Hittar spåret i rutan och följer till 1:a vinkeln som klaras utan tvekan. Ringar stort i vinkel två (Blodåtergång) som klaras trots saltsten med färska älgspår. Klarar resten av spåret utan tvekan. En målmedveten lugn och ej skottberörd hund med utmärkt spårförmåga. Arbetar i lämpligt tempo med något stöd från föraren. Ringar väldigt stort.


2012-09-01 SSRK Gävleborg, Rörligt viltspårprov

Domare: Gunilla Jonsson

Ökl: 1:a pris

Terrängtyp: Barrskog, Tätning, myr-/mossmark, Öppen mark/åker

Provförlopp: Efter att hunden fått jobba en del vid spårupptaget går resten av spåret utan problem. Bloduppehållet på en sträcka går utan problem. Vinklarna med bloduppehåll och återgång klaras med rigning de övriga spikas. Skottreaktion OK. Markerar spårslut.


2012-05-27 SSRK Gävleborg, Rörligt viltspårprov

Domare: Gunilla Jonsson

Akl: Godkänd

Terrängtyp: Barrskog, myrmark

Provförlopp: Hunden tar snabbt an spåret. Kärnspårar i stort sett hela spåret, ringar lite i vinklarna. Klarar bloduppehållet utan problem. Blir lite störd av hundskall i vinkel 3, ser också lite trött ut här men återupptar själv spårandet. Klarar spåret utan tappter helt självständigt. Spårar i ett lämpligt tempo.