Esset FB-R

2020-08-29 Sundsvall Domare 1:   Anna Holter
  Genomförd FB-R
  Skott genomfört med: 6 mm
Kod Moment 1 2 3 4 5
1a1 Apportering dummy
Intresse utlägg
Ointresserad, vänder sig bort Intresserad, följer med något avbrott Intresserad, följer utan avbrott Intresserad, vill iväg Upphetsad, kan gnälla, pipa eller skälla
1a2 Apportering dummy
Vägen ut
Startar ej Startar men avbryter Fullföljer med tidsfördröjning Startar med hög fart, målinriktad, fullföljer.  Startar med hög fart, springer förbi, saknar målinriktning
1a3 Apportering dummy
Gripande
Griper ej, nonchalerar apporten Griper ej, nosar på apporten eller griper med tidsfördröjning Griper försiktigt eller nyper i apporten Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger apporten
1a4 Apportering dummy
Grepp
Griper ej Löst grepp Balanserat grepp Oroligt grepp Hårt grepp,
1a5 Apportering dummy
Bärande
Bär ej Bär under mindre del av tiden Bär under halva/knappt halva tiden Bär under mer än halva tiden Bär genom hela/nästan hela momentet
1a6 Apportering dummy
Vägen in
Avviker / återvänder ej Vänder upp mot föraren men kommer inte ända fram Återvänder med tidsfördröjning Återvänder målinriktat i låg fart Återvänder målinriktat i hög fart
1b1 Apportering dummy
Intresse utlägg
Ointresserad, vänder sig bort Intresserad, följer med något avbrott Intresserad, följer utan avbrott Intresserad, vill iväg Upphetsad, kan gnälla, pipa eller skälla
1b2 Apportering dummy
Vägen ut
Startar ej Startar men avbryter Fullföljer med tidsfördröjning Startar med hög fart, målinriktad, fullföljer.  Startar med hög fart, springer förbi, saknar målinriktning
1b3 Apportering dummy
Gripande
Griper ej, nonchalerar apporten Griper ej, nosar på apporten eller griper med tidsfördröjning Griper försiktigt eller nyper i apporten Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger apporten
1b4 Apportering dummy
Grepp
Griper ej Löst grepp Balanserat grepp Oroligt grepp Hårt grepp
1b5 Apportering dummy
Bärande 
Bär ej Bär under mindre del av tiden Bär under halva/knappt halva tiden Bär under mer än halva tiden Bär genom hela momentet/nästan hela momentet
1b6 Apportering dummy
Vägen in
Avviker / återvänder ej Vänder upp mot föraren men kommer inte ända fram Återvänder med tidsfördröjning Återvänder målinriktat i lågt fart Återvänder målinriktat i högt fart
2a Stort föremål
Gripande
Griper ej Griper efter upprepad förarpåverkan Griper efter någon förarpåverkan Griper med tidsfördröjning Griper direkt
2b Stort föremål
Omtag
Griper ej Griper utan omtag Enstaka omtag Tar omtag flera gånger Tar omtag, påbörjar ej bärande
2c Stort föremål
Grepp
Griper ej/bär ej Löst grepp Balanserat grepp Oroligt grepp Hårt grepp
2d Stort föremål
Vägen in
Bär ej tillbaka Bär tillbaka en del av sträckan Bär tillbaka med stor förarpåverkan Bär tillbaka med någon förarpåverkan Bär tillbaka utan förarpåverkan
2e Stort föremål
Lek med föremålet
Griper ej/bär ej Griper/bär utan att ruska Ruskar, leker, bryter själv. Ruskar, leker, bryter efter förarpåverkan Ruskar, leker, bryter ej trots förarpåverkan
3a Långt föremål
Gripande
Griper ej Griper efter upprepad förarpåverkan Griper efter någon förarpåverkan Griper med tidsfördröjning Griper direkt
3b Långt föremål
Omtag
Griper ej Griper utan omtag Enstaka omtag Tar omtag flera gånger Tar omtag, påbörjar ej bärande
3c Långt föremål
Grepp
Griper ej/bär ej Löst grepp Balanserat grepp Oroligt grepp Hårt grepp
3d Långt föremål
Vägen in
Bär ej tillbaka Bär tillbaka en del av sträckan Bär tillbaka efter stor förarpåverkan Bär tillbaka efter någon förarpåverkan Bär tillbaka utan förarpåverkan
3e Långt föremål
Lek med föremålet
Griper ej/bär ej Griper/bär utan att ruska Ruskar, leker, bryter själv. Ruskar, leker, bryter efter förarpåverkan Ruskar, leker, bryter ej trots förarpåverkan
4a Passivitet
Aktivitet
Står, sitter eller ligger. Iakttar omgivningen Enstaka korta aktivitets-höjningar Är aktiv. Aktivitet avtar efter hand Är aktiv. mer än halva tiden Hög aktivitet hela tiden
4b Passivitet
Ljud
Tyst Enstaka gnäll/pip Upprepade gnäll/pip Enstaka skall/skrik Upprepade skall/skrik
5a Rörligt föremål
Förföljande
Startar ej eller avbryter  Avbryter, Intresset kvarstår.  Bromsar upp/stannat till  Springer fram utan avbrott. Ökar farten 
5b Rörligt föremål
Nyfikenhet
Går inte fram ttrots förarhjälp Går fram efter upprepad förarhjälp Går fram efter någon förarhjälp Går fram med tidsfördröjning Går direkt fram
5c Rörligt föremål
Gripande
Griper ej Griper efter upprepad förarpåverkan Griper efter någon förarpåverkan Griper med tidsfördröjning Griper direkt
5d Rörligt föremål
Lek med föremålet
Griper ej/bär ej Griper/bär utan att ruska Ruskar, leker, slutar själv Ruskar, leker, slutar efter förarpåverkan Ruskar, leker, slutar ej trots förarpåverkan
6a Passivitet vid retning
Intresse
Engageras inte av figuranten Kontroll, avbrott förekommer Intresserad, följer utan avbrott Intresserad. Vill iväg, enstaka startförsök Intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.
6b Passivitet vid retning
Ljud
Tyst Enstaka gnäll/pip Upprepade gnäll/pip Enstaka skall/skrik Upprepade skall/skrik
7a Sök
Uthållighet/tid
Startar ej/avbryter Är aktiv mindre än 1 minut Är aktiv mindre än 2 minuter Är aktiv mindre än 3 minuter Är aktiv mer än 3 minuter
7b Sök
Marktäckning
Startar ej/avbryter Täcker 1 kvadrant Täcker 2 kvadranter Täcker 3 kvadranter Täcker av hela området/täcker mer än hela området
7c Sök
Fart
Startar ej/avbryter Växlar mellan skritt och trav Arbetar huvudsakligen i trav Växlar mellan trav och galopp Arbetar huvudsakligen i galopp
7d Sök
Engagemang
Startar ej/ej aktiv Aktiv med flera avbrott Aktiv med några avbrott Aktiv med något avbrott Aktiv utan avbrott
7e Sök
Kontakt förare
Ingen kontakt Något kontakttagande Kontakt under halva/knappt halva tiden Kontakt under mer än halva tiden Kontakt under hela/nästan hela tiden
8a Lådan
Respekt
Visar ingen respekt Visar enstaka snabbt övergående respekt Visar återkommande respekt återupptar arbetet direkt Visar respekt, avbryter arbetet Går ej fram till föremålet
8b Lådan
Engagemang
Försöker inte/ej aktiv Aktiv med flera avbrott Aktiv med några avbrott Aktiv med något avbrott Aktiv utan avbrott
8c Lådan
Uthållighet/tid
Försöker inte Försöker under mindre del av tiden Försöker under halva/ knappt halva tiden Försöker under mer än halva tiden Försöker under hela tiden / nästan hela tiden
8d Lådan
Fysiska försök
Inga fysiska försök Något/några fysiskt försök under mindre del av tiden Fysiska försök under halva / knappt halva tiden Fysiska försök under mer än halva tiden Fysiska försök under hela/ nästan hela tiden
8e Lådan
Kontakt förare
Ingen kontakt Något kontakttagande Kontakt under halva/knappt halva Kontakt under mer än halva tiden Kontakt under hela/nästan hela tiden
9a Viltintresse
Nyfikenhet
Går inte fram trots förarhjälp Går fram efter uppreåad förarpåverkan Går fram efter någon förarpåverkan Griper med tidsfördröjning Griper direkt
9b Viltintresse
Gripande
Griper ej Griper efter upprepad förarpåverkan Griper efter någon förarpåverkan  Griper med tidsfördröjning Griper direkt
9c Viltintresse
Grepp
Griper ej Löst grepp Balanserat grepp Orörligt grepp  Hårt grepp
10a Passivitet
Aktivitet
Står, sitter eller ligger. Iakttar omgivningen Enstaka korta aktivitetshöjningar Är aktiv mindre än halva tiden Är aktiv mer än halva tiden Hög aktivitet hela tiden
10b Passivitet
Ljud
Tyst Enstaka gnäll/pip Upprepade gnäll/pip Enstaka skall/skrik Upprepade skall/skrik
11a Skott
Intresse
Kontroll – ingen aktivitetshöjning Kontroll – kort aktivitetshöjning, återgår snabbt till passivitet Förhöjd aktivitet. Återgår efter tidsfördröjning till passivitet Förhöjd aktivitet. – tramp – pip – gnäll. Återgår efter tidsfördröjning till passivitet. Förhöjd aktivitet. Tramp – pip – gnäll. Kan ej återgå till passivitet
11b Skott
Rädsla
Ingen rädsla Kontroll vid flera skott Någon oro Ökad oro Flykt