Esset viltspår

Viltspår Esset

2020-01-26 Svenska Schweisshundklubben SVSHK, Rörligt viltspårprov

Domare: Ingvar Blom

Ökl: 1:a pris och därmed SE VCH

Terrängtyp: Barrskog, lövskog, tätningar, kuperat

Provförlopp: (Egen kommentar) Esset var vinglig i spåret och fick ett kort tappt i återgången. Mycket spår av färskt vilt i spåret, älg, rådjur och hackspett vid en gammal stubbe.


2020-01-22 Svenska Schweisshundklubben SVSHK, Rörligt viltspårprov

Domare: Eva Bryntse

Ökl: 1:a pris

Terrängtyp: Barrskog, lövskog, tätningar, kuperat

Provförlopp: En duktig hund som går väldigt exakt och raskt. Liten temposänkning så sitter hp:t


2020-01-18 Svenska Schweisshundklubben SVSHK, Rörligt viltspårprov

Domare: Eva Bryntse

Ökl: 1:a pris

Terrängtyp: Barrskog, lövskog, tätningar, kuperat

Provförlopp: Hund som oavsiktligt blir stoppad av matte i starten och sen tar det tid innan hon kommer igång igen. Väl igång går spåret bra.


2020-01-09 Svenska Schweisshundklubben SVSHK, Rörligt viltspårprov

Domare: Eva Bryntse

Akl: Godkänd

Terrängtyp: Barrskog, lövskog, tätningar, kuperat

Provförlopp: Hunden spårar lite väl snabbt men går så korrekt så att det går fort. Lovande