Neo viltspår

2007-06-17 SSRK Gävleborg, Delsbo SM uttagning 

Domare: Bernt Jansson, Gunilla Jonsson

Resultat: 1:a pris och 2:a plats efter Humla och Gävleborgs reserv representant till Viltspår SM i Bergslagen


2007-06-11 SSRK Gävleborg, Delsbo, DM

Domare: Bernt Jansson, Gunilla Jonsson

Resultat: 1:a pris och 2:a plats pga ett mindre tappt som han dock redde ut på egen hand.


2006-06-11 SSRK Gävleborg, Delsbo. DM

Domare: Bernt Jansson

Resultat: 1:a pris 1:a placering. Neo blir åter igen sektionsmästare i Viltspår i SSRK Norra Hälsingland. Efter en viltspårdag som ägde rum strålande sol och 28 grader värme. Neo spårade för en 1:a med HP men strulade efter skottet så att det blev en slät 1:a.


2005-06-11 SSRK Gävleborg, Hudiksvall

Domare: Bernt Jansson

Ökl: 1:a pris

Terrängtyp: Blarrskog/Hygge/myr-mossmark

Allmänt omdöme: Utmärkt spårarbete, spårar spårsäkert och målmedvetet i ett följsamt och lugnt temp. Spårar helt självständigt men får ett mindre tappt vid spårslutet.


2005-06-05 SSRK Gävleborg, Delsbo. DM

Domare: Bernt Jansson

Resultat: 3:e pris och med det blir Neo sektionsmästare i Viltspår i SSRK Norra Hälsingland. Viltspårdag ägde rum i regn efter en natt då det kommit 38 mm. På Neos spår stod det dessutom en Älg i ena vinkeln…


2005-05-13 SSRK Gävleborg, Hudiksvall Rörligt spårprov   

Domare: Gunilla Jonsson

Ökl. 1:a pris SVCH

Terrängtyp: Blandskog/myr-mossmark/kuperat

Allmänt omdöme: En energisk hund som spårar målmedvetet och spårsäkert


2005-05-13 SSRK Gävleborg, Hudiksvall

Domare: Gunilla Jonsson

Ökl: 1:a pris

Terrängtyp: Blandskog/myr-mossmark/kuperat

Allmänt omdöme: Hunden spårar målmedvetet och spårsäkert med stor energi


2004-09-29 SSRK Gävleborg, Delsbo

Domare: Bernt Jansson

Ökl: 2:a pris

Terrängtyp: Barrskog/landskog/myr-mossmark/kuperat

Allmänt omdöme: Duktig hund som spårar målmedvetet och spårsäkert. Går tyvärr av efter älg och störs av dessa under halva spåret. Spårar självständigt utan stöd


2004-09-27 SSRK Gävleborg, Hudiksvall

Domare: Gunilla Jonsson

Ökl: 2:a pris

Terrängtyp: Blandskog/myr-mossmark/ungskog

Allmänt omdöme: Hunden börjar spårningen mycket bra men har ett större tappt på stäcka 4. Efter detta


2004-09-09 SSRK Gävleborg, Delsbo

Domare: Bernt Jansson

Ökl: 1:a pris

Terrängtyp: Barrskog/Lövskog/hygge/myr-mossmark/kuperat

Allmänt omdöme: Spårar I lämpligt tempo. Spårningsförmågan är utmärkt. Markerar bra och klarar utan stöd eller hjälp. Lite ivrig efter skott.


2004-08-29 SSRK Gävleborg, Hudiksvall

Domare: Gunilla Jonsson

Ökl: 2:a pris

Terrängtyp: Blandskog/myr-mossmark/kuperat

Allmänt omdöme: Hunden spårar målmedvetet och spårsäkert men föraren ingriper I hundens arbete och detta gör att prisnedsättning sker.


2004-08-05 SSRK Gävleborg, Hudiksvall

Domare: Inger Jansson

Ökl: 3:e pris

Terrängtyp: Barrskog/hygge/myr-mossmark

Allmänt omdöme: Efter missarna på sträcka 1 och 2 gör hunden ett gott spårarbete


2003-08-01 SSRK Gävleborg, Hudiksvall

Domare: Gunilla Jonsson

Akl: Godkänd

Sammanfattande kritik: En hund som spårar mycket målmedvetet och spårsäkert