Vinna jakt

2021-08-05 Tollarspecialen WT Elit (OBS! Poängjakt)

1+2 Dubbelmarkering + dold dirigering (20p+20p) 19p +19p
3+4 Fotgående, Dubbelmarkering där först kastad skulle in först. En ny markering kastades ut till samma plats och nu skulle båda in i valfri ordning ( 20p+20p) Dirigerade till första därefter hämtade hon in dubbeln fint men domaren ansåg att hon hämtat dem i annan ordning än jag skickade trots att jag inte bestämde vilken hon skulle ta. 18p + 6p (???)
5 Skott och enkelmarkering som skulle hämtas. Därefter dirigering ut över nedslagsplatsen och ökl dirigeringsområdet. (20p) 20p
Totalt 82 p 2:a plats

2018-07-02 Gävle-Dala WT på Kybacka, Ökl

Domare: Anita Norrblom, Peter Flink, Lotta Wennersten, Jan Juhlin och Tina Engström

1 Dubbelmarkering i utförssluttning inne i älgparken ( 20p) 20p. Spikade bägge markeringarna.
2 Enkelmarkering ut på en mycket risigt hygge. Dummiese landade preci i kanten till ett vassparti (20p) 16 p Fin markering och inleverering men tempot ut var snabbare än tempot in.
3 Enkelmarkering på andra sidan ett djupt vattenfyll dike, precis i hörnet vid ett anslutande dike 18p Spikade markeringen men gick lite långsamt nere i diket
4 Enkelmarkering i en svacka i skogen (20p) 20p, Spikade 
5 Dirigering ut till av flera en gräns/slydunge. kastare och skydd på vägen som störning (20p) 17 p Rakt ut till dungen men letade i kanten istället för att gå in direkt i dungen
Totalt 91p 3:e plats

2018-05-06 High Coast WT Challenge, Ökl

Domare: Kicki Pilenås, Anders Hallgren, Daniel Brokvist, Johnny Öberg, Jens Andersson.

1 Långa dubbelmarkering från två olika kastare med dolda nedslag ( 20p) 17p. Spikade första, dirigerade lite på andra.
2 Fotgående och sedan dirigering över stockar upp till ett stenröse (20p) 17 p Fint fotgående och svarade bra på dirigeringen men fick vinkla om en gång.
3 Enkelmarkering sedan dirigering mot vatten nedför slänt ( 20p) 13p Omständig markering men spikar dirigeringen
4 Dubbelmarkering sedan transport ca 10 m sedan skick (20p) 17p, Spikade första, fick blåsa på den andra
5 Markering uppför en brant backe, dirigering diagonalt uppför backen (20p) 0p Klarade markeringen bra men sedan missade hon dirigeringen.
Totalt 64p 7:e plats

2018-04-28 SSRK-Gävleborg, KM i Söderhamn, Ökl

Domare: Henry Carlsson, Tom Lauritzen, Ursula Rupprecht, Mikael 

1 Skott för en dirigering sedan skott och markering.  ( 20p) 19p. Lite seg men i övrigt mkt bra
2 Långt fotgående, Skott och kast under transport ner bakom ett krön (20p) 6p Fint fotgående, stadig och såklart tyst men såg inte markeringen och dirigeringen blev omständig.
3 Långa dubbelmarkeringar, framför och bakom sluttning ( 20p) 16p spikade första men fick dirigera lite på andra
4+5 Skott och dubbelmarkering i skog resp i sandtag  Sedan dirigering längst med en stig. (20p+20p) 9+12 Spikade första markeringen men fick dirigera på andra. Dirigeringen gick ok men segt
Totalt 62 p 7:e plats

2017-10-15 SSRK-Gävleborg, KM i Friggesund, Ökl
Domare
: Ethel Storthors, Lena Norman-Olsson, Eva Thorén-Söderström, Henry Carlsson 

1 Lång transport, dubbelmarkering med dolt nedslag nedanför brant sluttning ( 20p) 19p. Väldigt fint. Sprang dock en liten omväg in på första
2 Dubbelmarkering i skogsglänta med två stockar att passera (20p) 11p Gick mot sist kastad men vek av och tog den första. Lite strul för att komma till den andra.
3  Lång enkelmarkering mot vatten (gräs och tuvigt område) sedan dirigering i höggräs (20p) 20p. Finns inte så mycket att säga om den.
4 Enkelmarkering på vatten med skott under inleverering (20p) 20p, gick i fint, kollade mot skottet men levererade fint i hand.
5 Kort dirigering efter en stig. Apporten låg en bit in från stigen. (20p) 16p Svarade fantastiskt bra på varje kommando men blev några komandon för mycket
Totalt 86p 3:e plats

2017-09-24 RJP Järvsö. Domare: Anita Norrblom

Samarbetsvilja

Sökarbete

Fart

Uthållighet

Näsa

Dirigerbarhet

 

Markeringsförmåga

Skottreaktion

Stadga

Apporteringslust

Apportgrepp

Simteknik

Vattenarbete

Hundtolerans

Sammanfattande Kritik

Lite yvig under transport

 

Fint anpassad

 

 

Tar tecken och signaler men uppföljningen blir

alltför omständig

Ser vilt falla. Löser uppgiften på ett sökbetonat sätt

Uppmärksam

Fast och tyst

Spontan och bra på de tre inledande vilten

Förstör en and varför prövningen avbryts

 

 

Utmärkt

Etfter en något diffus landmarkering och en omständig dirigering avbryts prövningen under söket pga aporteringsfel.

2017-09-23 RJP Järvsö Domare: Anders Hallgren

Samarbetsvilja

 

Sökarbete

Fart

Uthållighet

Näsa

Dirigerbarhet

Markeringsförmåga

 

Skottreaktion

Stadga

 

Apporteringslust

Apportgrepp

Simteknik

Vattenarbete

Hundtolerans

Sammanfattande Kritik

Följer föraren på ett trevligt sätt

 

 

 

 

 

 

Koncentrerad och uppmärksam. Tappar minnet på

vattenmarkering två. Bra på land

Uppmärksam

Visar upphetsning vid skottlossning på senare

delen av prövningen

Spontan

 

Utmärkt

Visar på stor vattenpassion

 

Prövningen avbryts då hunden visar stor upphetsning vid skottlossning


2017-08-27 TJP Umeå Domare: Titti Karlström, Ökl: 0:pris.

Lockarbete

Ansmygning

Tollingarbete/stil

Passivitet

Förflyttning/störning (Elitklass)

Arbete efter skott

Skottreaktion

Stadga

Fart

Näsa

Vattenarbete och simteknik

Markeringsförmåga

Sökarbete

Dirrigerbarhet

Apporteringslust

Apportgrepp

Sammanfattning

Samarbetsvilja

Uthållighet

Ev ljud

Sammanfattande Kritik

 

Följsam och fokucerad

Tollar utmärkt med lekfull stil

Lugn och tyst 

 

 

Uppärksam

Stadig, tyst. Något rörig runt fötterna vid förflyttning

God

Ej prövad

Går villigt i vatten. Simmar bra

Mycket god

Ej prövad

Utmärkt

Utmärkt på markering och dirigering men äter ett sökvilt

Mjuka, lämnar i hand

 

God

Ej prövad

Tyst

En tik som inleder förtjänstfult. För en utmärkt tolling, en fin dubbelmarkering. Låter sig dirigeras fint på vatten. Äter tyvärr vilt på söket varvid domaren avbryter prövningen.


2017-08-26 TJP Umeå Domare: Anders Wahlberg, Ökl: 0:pris.

Lockarbete

Ansmygning

Tollingarbete/stil

Passivitet

Förflyttning/störning (Elitklass)

Arbete efter skott

Skottreaktion

Stadga

Fart

Näsa

Vattenarbete och simteknik

Markeringsförmåga

Sökarbete

Dirrigerbarhet

Apporteringslust

Apportgrepp

Sammanfattning

Samarbetsvilja

Uthållighet

Ev ljud

Sammanfattande Kritik

 

Utmärkt

Utmärkt

Utmärkt

 

 

Fast

Ivrig men tyst

Ej prövad

Används väl

Trevande inlednings men simmar bra

Såg ef första dm. Spikar resten

Ej prövad

Går att dirigera men självförtroendet svek vid 25 m

Spontan

Börjar bra men äter upp ett vilt

 

Brister mot slutet

Tappar fokus i fältarbetet

Helt tyst

En hund med god arbetskapacitet som för tagen brister i vilthantering. Har sina förtjänster i tollingarbetet.


2017-07-28 TJP Ockelbo Domare: Sverker Haraldsson, Ökl: 0:pris.

Lockarbete

Ansmygning

Tollingarbete/stil

Passivitet

Förflyttning/störning (Endast elitklass)

Arbete efter skott

Skottreaktion

Stadga

Fart

Näsa

Vattenarbete och simteknik

Markeringsförmåga

Sökarbete

Dirrigerbarhet

Apporteringslust

Apportgrepp

Sammanfattning

Samarbetsvilja

Uthållighet

Ev ljud

Sammanfattande Kritik

 

Utmärkt

Fart, fokus, lekfullhet

Utmärkt

 

 
Utmärkt

Fast och lugn i skott och kast

God

Kan nyttjas bättre

Går villigt i och simmar lugnt och vägvinnande

Oklar minnebild av den andra i dubbeln

Lämnar funnet vilt

Kan vara mera effektiv och distinkt

Bra upptag och inlevereringar

Välbalanserat grepp, bra avlämningar

 

Räcker ej för dagen

Ej prövad

Helt tyst

Inleder med ett utmärkt tollingarbete men tappar fokus i markering och dirigering. Lämnar funnet vilt under söket. Prövningen avbryts.


2017-07-03 FRK-GD Gävledala WT Ökl

Domare: Tina Engström, Jan Juhlin, Pernilla Astermark Hjel, Kenth Lind och Peter Flink

1 Enkelmarkering på vatten ( 20p) 17p. Väldigt fint. Sprang dock efter klippta vägen
2 Fotgående, Lång dirigering bakom ensilagebalar ca 75m (20p) 18p Fick blåsa stopp och dirigera till rätt plats. Lyssnade fantastiskt!
3  Enkelmarkering i skvattram förbi Nkl. fotgående (20p) 17p. Lite seg fotgående efter övningen.
4 Enkelmarkering i nässelsnår (20p) 12p Fick dirigera lite
5 Kort markering med dolt nedslag (20p) 20p Gick lite långt men hittade tillbaka
Totalt 78p 14:e plats

2016-06-16 SSRK Gävleborg, Järvsö, Ökl

Domare: Roger Westerman, Henry Carlsson, Tommy Lundin, Helena Boström, Ethel Storthors

1 Skott under transport. Dirigering till dunge på täkt (20p) 20p. Väldigt fint!
2 Transport, enkelmarkering i tuvig mark & mkt högt gräs (20p) 18p Liten lov på vägen in.
3  Dubbelmarkering på nyslaget hö med långt uppehåll mellan skotten (20p) 0p. Vinna knallade !!!?
4 Enkelmarkering i mkt risig terräng (20p) 12p Lite yvig
5 Lång transport, lång dubbelmarkering på nyslaget hö (20p) 14p Lite yvid på första markeringen
Totalt 64p 5:e plats

2016-06-04 FRK Gävledala WT Ökl

Domare: Lina Andersson, Jan Juhlin, Pernilla Astermark Hjel, Kenth Lind och Peter Flink

1 Transport, skott och dirigering upp i skogen ( 20p) 19p. Väldigt fint!
2 Enkelmarkering i högt gräs bakom ensilagebalar på kort gräs (20p) 15p Fick blåsa stopp och dirigera till rätt plats
3  Dubbelmarkering ihalvlångt gräs bakom gräsridå (20p) 11p. Fick dirigera till bägge och lite strul på andra dirigeringen
4 Enkelmarkering på andra sidan en bäck (20p) 16p Fick dirigera lite
5 Dubbelmarkering i och bakom gräsdungar (20p) 20p Dagens bästa arbete
Totalt 81p 7:e plats

2016-05-29 FRK Gävledala WT-utbildning Ökl

Domare: Peter Flink och Sara Wester

1 Skott och markering. Kastaren förflyttade sig  och nytt skott och kast i linje med den första ( 20p) 16p. Hopp på mig efter avlämning
2 Dirigering i nedförsbacke på skrå. (20p) 12p Fick blåsa lite och dessutom en lov runt en buske vid inleverering
3 Markering och sedan dirigering på skrå ( 20p) 12p Fick blåsa inkallning och dirigera en del + hopp på mig
4+5 Skott och markering. Transport från platsen. Vända om för att skicka. Sedan dirigering över några träd och ett dike. (20p+20p) 20+18 Spikade markeringen och tog snabbt dirigeringen
Totalt 78p 2:a plats

2016-02-27 SSRK Gävleborgs årsmöte Poängjakt/ WT Ökl

Domare: Kristina Bolin, Mats Andersson, Christer Harmsund, Mats Andersson, Micke Jonsson

1 Transport, minnesmarkering, transport bakåt, skick + ny markering ( 20p) 19p
2 Transport, två enkelmarkering i brant nedförsbacke (20p) 18p Dubbelkommando vid fotgående
3 + 4 Transport + dirigering + markering ( 20p) 17p + 17p Fick blåsa inkallning på båda övningarna
5 Transport Två skick till närsöksområde (20p) 16p Blåste stopp för tidigt på första skicket
Totalt 87p 2:a plats

2015-10-03 TJP Töre Domare: Anders Wahlberg, Nkl: 1:a pris Pb

Tollingarbete

Ansmygning

Aktivitet

Passivitet

Förflyttning/störning (Endast elitklass)

Lockarbete/stil

 

Retrieverarbete

Skottreaktion

Stadga

Fart

Näsa

Vattenarbete och simteknik

Markeringsförmåga

Sökarbete

Dirrigerbarhet

Apporteringslust

Apportgrepp

 

Sammanfattning

Samarbetsvilja

Uthållighet

Sammanfattande Kritik

 

Utmärkt

Utmärkt

Utmärkt

 

Utmärkt

 

 

Utmärkt

Utmärkt

Lämpligt

Utmärkt

Utmärkt

Utmärkt

Söker bra men behöver stöd för att komma längre ut

Utmärkt för klassen

Utmärkt

Utmärkt

 

 

Utmärkt

Utmärkt

En tik med stor arbetskapacitet som gör ett för dagen förtjänstfullt arbetet


2015-08-01 TJP Tollarspecialen Sälen Domare: Bo Ferm, Nkl: 0 pris

Tollingarbete

Ansmygning

Aktivitet

Passivitet

Förflyttning/störning (Endast elitklass)

Lockarbete/stil

 

Retrieverarbete

Skottreaktion

Stadga

Fart

Näsa

Vattenarbete och simteknik

Markeringsförmåga

Sökarbete

Dirrigerbarhet

Apporteringslust

Apportgrepp

 

Sammanfattning

Samarbetsvilja

Uthållighet

Sammanfattande Kritik

 

 

Följsamt

Livfullt

Tyst och lugn

 

God stil, fartfyllt

 

 

Lugn

Fast i skott, bra fotgående, tyst

Lagomt tempo

Fungerar utmärkt

Bra vattenpassion, utmärkt simmare

Markerar och löser uppgiften på vatten

Utmärkt

 

Stor, bra inlevereringar

Bra men mycket ovarsamt på 5:e aporten i sökarbetet

 

 

Måste förbättras

Tillräckligt

Fram till sista apporten fungerar ekipaget alldeles utmärkt men allt faller till intetpris pga mkt ”ovarsam hantering” av and


2015.07-06 FRK-GD WT Ökl

Domare: Anders Hudberg, Kent Lind, Gustav Nilsson, Leif Harnefalk, Ann Eriksson

1. Transport och dubbelmarkering på täkt ( 20p)

2. Markering och skott för dirigering. Dirigering skulle in först (20p)

3. Dubbelmarkering, första på vatten andra på land ( 20p)

4. Dubbelmarkering på igenvuxen täkt (20p)

5. Skott och dirigering i skogssvacka (20p)

Totalt

12p Fick söka en hel del på bägge men löste det själv

0p Svarade bra på mina tecken men fick inte in dirigeringen bröt

10p Reste sig på andra markeringen i övrigt perfekt

15p Fick leta enfel. Gick för djupt. Dirigerade på andra

17p Vek mot skytt, fick dirigera men svarade bra på tecken.

54p 19:e placering


2015-05-15 TJP Umeå Domare: Anders Wahlberg, Nkl: 0 pris

Tollingarbete

Ansmygning

Aktivitet

Passivitet

Förflyttning/störning (Endast elitklass)

Lockarbete/stil

 

Retrieverarbete

Skottreaktion

Stadga

Fart

Näsa

Vattenarbete och simteknik

Markeringsförmåga

Sökarbete

Dirrigerbarhet

Apporteringslust

Apportgrepp

 

Sammanfattning

Samarbetsvilja

Uthållighet

Sammanfattande Kritik

 

 

Utmärkt

Utmärkt

Utmärkt

 

Utmärkt

 

 

Fast

Ivrig men tyst

Hög

Används väl

Utmärkt

Utmärkt

Utmärkt

Tillräcklig för klassen

Spontan

Bra grepp fram till tredje viltet på fältet då fågeln blev söndertuggad

 

 

Utmärkt

Tappar fokus på fältet och krossar ett vilt

En hund med stor arbetskapacitet som för dagen biter sönder ett vilt. Har sina förtjänster i tolling och markerinsarbete men brister i fokus


2014-11-01 SSRK Gävleborgs KM C-prov Ökl

Domare: Karina Hudberg. Ursula Rupprecht, Agneta Strömwall, ???

1. Transport och dubbelmarkering på hygge ( 20p)

2. Tranport och dubbelmarkering i skog där en landade skymt i en djup svacka (20p)

3. Dubbelmarkering i sluttning med mycket fasanvittring ( 20p)

4. Dirigering ca 50 till ett dike. Närsök nere i diket, en sträcka på ca 20m (20p)

5. Transport och sedan fritt sök

Totalt

19p

19p

12p Blåste inkallning då hon till kastaren

0p Fick henne fint till diket som hon sökte av men fick inte

17p

67p och en 7e placering


2014-10-05 TJP Töre Domare: Anders Wahlberg, Nkl: 0 pris

Tollingarbete

Ansmygning

Aktivitet

Passivitet

Förflyttning/störning (Endast elitklass)

Lockarbete/stil

 

Retrieverarbete

Skottreaktion

Stadga

Fart

Näsa

Vattenarbete och simteknik

Markeringsförmåga

Sökarbete

Dirrigerbarhet

Apporteringslust

Apportgrepp

 

Sammanfattning

Samarbetsvilja

Uthållighet

Sammanfattande Kritik

 

Utmärkt

Hög

Utmärkt

 

Lockar med bra fart, hög svansföring, stor lekfullhet och rävlikt

 

 

Något lätt i baken på första sedan fast

Ivrig men tyst

Ej prövad

Ej prövad

Utmärkt på första markeringen, vill inte gå i vatten på andra

Utmärkt

Ej prövad

Ej prövad

Spontan, bra avlämningar

Utmärkt

 

 

Tappar fokus i markeringen

Ej prövad

En hund med stor arbetskapacitet som gör ett för dagen otillräckligt arbete. Har sina förtjänster i tollingen men vill inte gå i vatten andra gången så föraren avbryter.


2014-08-03 FRK Mittsvenska KM C-prov Ökl

Domare: Anders Hallgren, Maria Öberg, Ingela Rosenholm

1. Transp & tät dubbelmarkering uppför en backe. (20p)

2. Transp. enkelmarkering medför slänt + 40m dirigering (10+10p)

3. Transport, skott och dirigering ca 50m ( 20p)

4. Markering ca 20m upp på land på andra sidan ett vatten (20p)

5. Dubbelmarkering (20p)

Totalt

12p

12p

15p Spikade markeringen

0p Simmade över men hittade ej

20p

66p 2:a plats


2014-06-15 NRK avd Fosen Domare: Hans-Petter Grongstad, Nkl: 1:a pris, 3:e plats

Sök

Fart och uthållinghet

Näsa

Dirigerbarhet

Markeringsförmåga

Skottreaktion

Beteende

Apporteringslust

Apporteringsgrepp

Simteknik och vattenpassion

Samarbetsvilja

Hundtolerans

Sammanfattande kritik:

Arb. mycket bra och aktivt i området och är effektiv. Varierar något i sökmönster

Bra

Mycket effektivs och målinriktat

Bra för klassen

Markerar och utreder säkert

Tillräckligt lugn och uppmärksam på plats

Bra för klassen

Utmärkt

Fina apporteringar

Simmar bra

God

 

En hund som löser dagens uppgifter med bra effektivitet och visar fina egenskaper. Rensar hela söket men något bättre sökmönster önskas Påverkar dock inte dagens pris


2014-06-14 NRK avd Fosen Domare: Ole J Andersen (N), Nkl: 3:e pris, 3:e plats

Sök

Fart och uthållighet

Näsa

Dirigerbarhet

Markeringsförmåga

Skottreaktion

Beteende

Apporteringslust

Apporteringsgrepp

Simteknik och vattenpassion

Samarbetsvilja

Hundtolerans

Sammanfattande kritik

Söker bra i stora delar av området med rimligt bra effektivitet

Utmärkt fart håller rimligt bra

OK

Löser uppgiften på ett bra sätt

Utmärkt och på land och vatten

ok

Ivrig hund

Spontana upptag men byter en dummy

Bra grepp och fina avlämningar

Går villigt i vatten och simmar bra

ok

 

En arbetsvillig hund som idag gör ett mycket bra arbete med styrkan i markeringsarbetet. Dessvärre byter hon en dummy


2014-06-13 NRK Fosen Domare: Ann-Turid Hustad, Godkänd Kvalificeringsprövning

40cb860237-Redigerat diplom kopiera.jpg-for-web-large


 

2014-03-08 SSRK Gävleborgs Årsmöte C-prov Nkl

Domare: Agneta Strömvall, Daniel Brokvist, Micke  Jonsson, Ulf Lindgren, ?

1. Transport och enkelmarkering i slänt på andra sidan dike( 20p)

2. Transp. markering med efterföljande dirigering till platsen (20p)

3. Markering i utförssluttning (20p)

4. Markering med dold kastare i snårig terräng (20p)

5. Litet sökområdet (20p)

Totalt:

20p

15p Spikade markeringen men kom på fel i vind på dir.

20p

12p Spikade men sprang vidare med den i munnen.

14p Sökte för stort fick kalla tillbaka henne flera gånger

81p 3:e plats