200829 Esset genomför Fb-R

I veckan testade jag att anmäla till Fb-R och hade turen att direkt få återbudsplats redan i helgen i Sundsvall.

Fb-R står för funktionsbeskrivning Retriever och innebär att hundens egenskaper, reaktioner och beteenden i olika apporteringssituationen beskrivs. Hunden får inte stå under något kommando. Ju tidigare det genomförs desto bättre beskriver det hundens inneboende egenskaper. En tränad hund agerar utifrån vad det blivit lärd medans en ung hund agerar enligt sina inneboende egenskaper.

Esset ”resultat” beskriver bra vilken typ av hund som hon är.
118523721_957105241434846_1281338087965749733_n

Fb-R

Essets sida uppdaterad samt en ny sida med Essets Fb-R resultatet har gjorts.